top of page
DSC_0510.JPG

Retur

 

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. angrerettloven og varen er mottatt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre hele kjøpsummen.
Returkostnaden må forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen.
Angreretten forutsetter, at varen returneres i samme stand som ved mottakelsen, dvs. i original og uskadet emballasje og i ubrukt stand. 
M O N A S AN D E Mona Sande vil kunne kreve kompensasjon for verdiforringelsen dersom forbrukeren bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover normal og nødvendig undersøkelse.

Tilbakebetaling fra M O N A S AN D E Mona Sande skjer innen 14 dager etter at varen(e) er mottatt i retur. Det kan ta 5-10 dager fra M O N A S AN D E Mona Sande refunderer et beløp, til pengene er tilbake på kontoen brukt til kjøpet.

Ved retur av varer i forbindelse med reklamasjoner og angrerett, sendes varene til:
M O N A S AN D E Mona Sande 
Kullebundveien 106
1825 Tomter 
Norge
Se vedlagt returseddel i pakken.
Eventuell ekstrakostnad som følge av at vare(ne) er returnert til feil adresse eller på en måte som ikke samsvarer med regler for tilbakebetaling og reklamasjon vil bli belastet deg. Belastning av deg kan forekomme ved at beløp refundert blir redusert med ekstrakostnad påløpt.
Vi godtar ikke retur av varer som har blitt vasket eller brukt, eller hvis merkelapper har blitt fjernet.

 

bottom of page